Velkomen til HEFbridge!

HEFbridge er eit lite bridgelag som speler i lokala til Human-Etisk Forbund. Vi arrangerer bridgekveld tysdagar kl. 18:00-21:30 i Chr. Michelsens gate 4, Bergen.
Vi er eit tilbod for medlemmar i Human-Etisk Forbund, men vi har plass til alle.
Vi bruker kortkveldane til både å læra oss teori og praktisera det vi har lært. Vi bruker eit naturleg meldesystem (4-korts opningar, sterk 1NT) med dei konvensjonane vi treng for å løfta meldingar og speleføring til eit høgare nivå. Dei som er med seier at vi har eit hyggjeleg miljø med mykje lått og løye.

Påmelding

Er du ny hos oss, kan du melda deg på ved å senda oss ei e-postmelding. Faste deltakarar nyttar Spond-tenesta vår. Du er særs velkomen.

Aktivitetskalenderen

Legg denne kalenderlenkja (iCal-format) inn i din eigen kalender eller les kalenderen i nettlesaren din.

Lenkjer til ymse bridgeressursar

Aktuelt

Meldesystemet vi nyttar er no ogso kome som eit samandrag.

logoen