Velkomen til Human-Etisk Forbund sitt bridgelag

Human-Etisk Forbund arrangerer bridgekveld tysdagar kl. 18:00-21:30 i Chr. Michelsens gate 4, Bergen.
Vi bruker kortkveldane til både å læra oss teori og praktisera det vi har lært. Vi bruker eit naturleg meldesystem (4-korts opningar, sterk 1NT) med dei konvensjonane vi treng for å løfta meldingar og speleføring til eit høgare nivå. Dei som er med seier at vi har eit hyggjeleg miljø med mykje lått og løye.

Påmelding

Meld deg på ved å senda oss ei e-postmelding. Du er særs velkomen.

Aktivitetskalenderen

Legg denne kalenderlenkja (iCal-format) inn i din eigen kalender eller les kalenderen i nettlesaren din.

Lenkjer til ymse bridgeressursar

Aktuelt

Vi tek ein kort [!] pause, men er attende allereie 9. januar. Og då i nye lokale :-o
Fram til då må du ha ei riktig god jul og takk for det gamle :-)

logoen