Velkomen til Human-Etisk Forbund sitt bridgelag

Human-Etisk Forbund arrangerer bridgekveld tysdagar kl. 18:00-21:30 i Valkendorfsgaten 3, Bergen.
Vi bruker kortkveldane til både å læra oss teori og praktisera det vi har lært. Vi bruker eit naturleg meldesystem (4-korts opningar, sterk 1NT) med dei konvensjonane vi treng for å løfta meldingar og speleføring til eit høgare nivå. Dei som er med seier at vi har eit hyggjeleg miljø med mykje lått og løye.

Påmelding

Meld deg på ved å senda oss ei e-postmelding.
Eller berre kom og ring på dørklokka nokre minutt før spelinga ;-) Du er særs velkomen.

Aktivitetskalenderen

Legg denne kalenderlenkja (iCal-format) inn i din eigen kalender eller les kalenderen i nettlesaren din.

Bridgeressursar

Kva deltakarane seier

Tilråding

"Hyggjeleg bridgelag med kjekke folk. Bli med!"

- NN

Aktuelt

Viktig endring: vi byrjar no ein halv time tidlegare enn før, klokka 18:00.

logoen